Egyéb

Fontos változások a munkavédelmi törvényben

Egyszerűsödik a cégek munkavédelmi oktatása februártól, szeptembertől pedig változnak az orvosi alkalmassági vizsgálatokra vonatkozó előírások. Érdemes tisztában lennie a kkv-knak a munkavédelmi törvény legutóbbi módosításával, ezért összeszedtük a részleteket. 

A munkavédelemről szóló, 1993. évi XCIII. törvénymódosításai 2024-ben két fontos területen is jelentősen változtak, ezekkel érdemes tisztában lennie a vállalkozások vezetőinek. A kötelező munkavédelmi oktatás februártól hatékonyabbá és egyben rugalmasabbá vált azáltal, hogy bizonyos munkakörökben immár digitális formában is megvalósulhat a szükséges képzés. Az orvosi alkalmassági vizsgálatokat érintő módosítások pedig ősztől a munkavállalók egészségének és biztonságának jobb megőrzését hivatottak szolgálni. 

Egyszerűbb lett a munkavédelmi oktatás
Február elsején hatályba léptek azok a munkavédelmi oktatással kapcsolatos jogszabályi változások, amelyek értelmében bizonyos tevékenységeket, munkaköröket és álláshelyeket betöltő munkavállalóknak könnyebb lett a munkavédelmi oktatása. 

A munkáltatóknak immár lehetősége van előzetesen meghatározott, általános oktatási tematika szerinti képzési anyagot átadni bizonyos munkakörben foglalkoztatott dolgozóknak. 

A munkavédelmi oktatás megtartása nem kötelező:

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a képernyő előtti irodai munkát végzőkre (például a könyvelőkre, a programozókra, az adminisztrátorokra, a bérszámfejtőkre) és a hasonló feladatokat távmunkában, home office-ban végző dolgozókra terjed ki a változás hatálya.

A folyamat lényegében úgy válhat könnyebbé, hogy a tematikus anyagot – a szokásos megoldások mellett – a cégvezető digitálisan, azaz a vállalkozás belső elektronikus hálózatán keresztül is eljuttathatja a munkavállalóknak, ami számukra megkönnyíti a hozzáférést a szükséges munkavédelmi információkhoz. 

Emellett az is elfogadható megoldás, ha az általános oktatási tematikát nyomtatott formában kapják kézhez a dolgozók, az átadás-átvételről pedig írásos igazolás születik. A nyomtatott munkavédelmi dokumentációt a munkaterületen folyamatosan hozzáférhető helyen kell tartani.

Az is megfelel a jogszabályi előírásoknak, ha csak arról adunk tájékoztatást a dolgozónak, hogy a tematikát milyen forráscímen lehet elérni. 

Az általánosan elfogadott oktatási tematikát a munkáltatónak szükség esetén ki kell egészítenie olyan ismeretanyaggal, amely tartalmazza a kockázatértékelésben szereplő, helyi kockázatokkal kapcsolatos információkat is. Ilyen helyi sajátosság lehet például, ha az irodai munkát végző dolgozók az irodát csak egy üzemi vagy raktározási területen keresztül tudják megközelíteni. Ebben az esetben fel kell tüntetni az üzemi területen történő közlekedéssel kapcsolatos biztonsági szabályokat is az általános szabályzatban, amelyeket a munkavédelmi és a foglalkozás-egészségügyi szakemberek dolgozhatnak ki. 

Nem mindenkinek kötelező a tűzvédelmi oktatás
Ugyancsak a munkavédelmi törvény módosításának következménye, hogy 2024 januárjától a gazdálkodó szervezeteknél már nem kötelező az évente megtartandó tűzvédelmi oktatás, csak kivételes esetekben. Már nem szükséges elkészíteni a tűzvédelmi szabályzatot sem, kizárólag azoknál a cégeknél, ahol a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több dolgozót foglalkoztatnak, illetve az üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén olyan helyiség található, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, továbbá az olyan kereskedelmi szálláshelyeken, amelyek befogadóképessége meghaladja a 10 főt.

Változnak az orvosi alkalmassági vizsgálatok
Szeptember elsejétől a munkavédelmi törvény azon módosítása is életbe lép, amely az orvosi alkalmassági vizsgálatokat érinti, az új rendelkezések értelmében ősztől szigorúbb feltételek vonatkoznak majd a munkavállalók alkalmazhatóságára. A munkavállalók csak akkor lesznek foglalkoztathatók, ha megfelelő élettani adottságokkal rendelkeznek és a foglalkoztatásuk nem veszélyezteti az egészséget, a testi épséget, valamint nem károsítja a fiatalkorúak egészséges fejlődését. Emellett rögzítették, hogy a munkavállalók foglalkoztatása nem jelenthet veszélyt a reprodukciós képességre, magzatra, illetve mások egészségére sem.

További változás, hogy már nem lesz kötelező a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat, csak a külön jogszabályban meghatározott munkakörökben. Bár a változás csak szeptembertől lép életbe, sok munkáltató számára anyagilag előnyös lehet a kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálat megszűnése. 

A kötelező eseteken túl számos területen továbbra is érdemes lehet hangsúlyt fektetni az egészségügyi felmérésekre. Az orvos által kiállított igazolás leginkább olyan esetekben lehet hasznos, ha a munkavállaló egészségkárosodásra hivatkozik egy esetleges jogi vita esetén. Ilyenkor jobban járhat a munkaadó, ha bizonyítani tudja, hogy az üzemorvos alkalmasnak találta a dolgozót, és nincs nyoma egészségügyi károsodásnak a munkahelyen. 

A cégvezető döntése alapján továbbra is lehetőség van az üzemorvosi vizsgálatok elvégzésére, melyet a vállalkozásnak – a munkába lépés előtt, illetve a munkaviszony fennállása alatt, rendszeres időközönként – ingyenesen kell biztosítania a munkavállalóknak.