1. A szolgáltató neve

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2. A szolgáltató székhelye, telephelye, ennek hiányában lakcíme

1051 Budapest, Nádor utca 31.

3. A szolgáltató elérhetősége

ugyfelszolgalat@mfb.hu

4. A szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság

Fővárosi Cégbíróság (Cégjegyzékszám: 01-10-041712)

5. Adószám

10644371-2-44

6. Hatósági engedély

MNB besorolás: Egyéb szakosított hitelintézet / Azonosító: 10644371

7. A tárhelyszolgáltató adatai

Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím: 1134 Budapest, Váci út 19. IV. em.
Telefonszám: +36 1 800 9990
E-mail: info@rendszerinformatika.hu