Egyéb

Fair verseny: Az elegáns konkurenciaharc ismérvei

A fair, átlátható, szabálykövető verseny nem csak azért éri meg, mert általa súlyos bírságok kerülhetők el, hanem azért is, mert egy korrekten működő vállalkozás sokkal vonzóbb képet tud kialakítani magáról a vevők, fogyasztók, ügyfelek szemében is. 

A hivatalos, jog által szabályozott keretek között további, önként vállalt, a fair piaci versenyzést szolgáló működési normákat is bevezethet egy mikro-, kis- vagy középvállalkozás. Az átlátható, korrekt, tiltott együttműködésektől és diszkriminációtól mentes üzletvitel hosszú távon nem csak a beszállítói kapcsolatok terén hozhat érdemi megtérülést, hanem közvetlenül a fogyasztók és az üzleti partnerek tekintetében is, amely a megrendelések számának növekedésében, ezáltal az árbevétel alakulásában is megmutatkozik. 

Jogi keretek

A tiszta verseny feltételeit az Európai Unión belül szigorú és jól körülhatárolt szabályok határozzák meg.

Tilos például az olyan, kartellnek nevezett, többféle formában megvalósítható, versenykorlátozó magatartás, amely jellemzően a vállalkozások közötti, hallgatólagos megállapodások révén jön létre. 
Leggyakoribb formái az árrögzítés, a piac, a vevőkör egymás közötti felosztása, illetve a kartellező cégek megállapodása a termelés korlátozásáról, továbbá a szállítók és a viszonteladók közötti kooperáció, amelynek révén a fogyasztó által fizetendő árat valójában a szállító határozza meg.

Esetenként az is szabálysértő lehet, ha egy vállalkozás egyoldalúan közöl a piaci folyamatok torzítására alkalmas, stratégiai jellegű információkat levélben, telefonon vagy személyes találkozón.

A fair verseny elleni vétségnek számít az is, ha egy vállalkozás a domináns piaci helyzetével (vissza)élve

Ha egy vállalkozás megszegi az EU versenyszabályait, a kirótt bírság összege elérheti a cég éves árbevételének 10%-át is, egyes tagállamokban pedig a jogsértést megvalósító vállalkozások vezetőire akár börtönbüntetés is kiszabható.

Önként vállalt normarendszer

A jogszabályok által meghatározott pontok mellett bármely vállalkozás tehet önkéntes vállalásokat a fair üzletvitelre – nem csupán a vásárlókkal vagy a munkatársaival kapcsolatos bánásmód, hanem a konkurensekkel folytatott versengés normarendszerét illetően is. 

Azaz a vállalat magára nézve kötelezőnek ismerhet el olyan alapértékeket, amelyeket írásba foglalhat, miszerint a jog által előírtak mellett milyen további, versenyetikai szabályokat tekint követendő iránynak a tevékenysége során. 

Ezek az az alapelvek vonatkozhatnak például:

E szabályok keretbe foglalásának ideális eszköze lehet például egy céges etikai kódex, amelyhez jó alap lehet a csatlakozás valamilyen szakmai, civil szervezethez, amely a cég által is képviselni kívánt értékek megőrzését tűzte zászlajára.