Egyéb

Milyen a jó munkaszerződés?

Egy jó munkaszerződés valójában a munkaadót és a munkáltatót is védi, bármikor megváltoztatható. Mit kell mindenképpen tartalmaznia és mi nem foglalható bele? 

A munkaszerződés egy olyan írásos megállapodás, amely a munkaadó és a munkavállaló között jön létre. Ez a dokumentum azt a célt szolgálja, hogy mindkét fél számára egyértelműen, a hatályos jogszabályokban foglalt előírásoknak – mindenekelőtt a Munka Törvénykönyvének (Mt.) – megfelelően tartalmazza a fő elvárásokat, feltételeket, jogokat, kötelezettségeket. 

A munkaszerződés amellett, hogy kötelező írásba foglalni, minden érintett számára meghatározza az együttműködés keretrendszerét, így vitás esetekben igazodási pontként működik. Mindez nem jelenti azt, hogy szóbeli megállapodás alapján ne jöhetne létre munkajogi jogviszony a felek között, az ebből eredő érvénytelenségre azonban kizárólag a munkavállaló hivatkozhat és ő is csak a munkába lépést követő 30 napon belül. 

Kötelező elemek

A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a felek egyértelmű azonosítására vonatkozó adatokat. A munkavállaló esetén például a teljes nevet, leánykori nevet, állandó lakcímet, állampolgárságot, a születési helyet és időt, a TAJ- és adószámot, a személyi igazolvány számát, valamint a bankszámlaszámot. Szükség esetén a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumot, illetve annak hiteles másolatait is csatolni kell.

Emellett írásba kell foglalni, hogy a szerződés határozott vagy határozatlan időre jön létre, mi a betöltött munkakör neve, az elvégzendő feladatok köre, hol és milyen munkarendben történik majd a munkavégzésre.

A munkaszerződésnek tartalmaznia kell a törvényileg járó szabadság mennyiségét és a felhasználás részleteit, a felmondási idő hosszát, feltételeit, illetve annak esetleges változásait a munkaviszony hosszától függően. 

Egyedi paraméterek

A munkabér részletei, a cafetéria, a bónusz és más béren kívüli juttatási elemek, valamint a fizetés utalásának napja általában egyedi megállapodás részét képezi. Ugyanúgy, ahogy a munkavégzésre vonatkozó speciális, egyéni paraméterek, különleges engedmények – például tartós home office lehetősége az egyedülálló szülők számára. 

A munkaszerződés megváltoztatását a későbbiekben bármelyik fél kérheti. Erre a munkavállaló részéről általában valamilyen megváltozott élethelyzet – például gyermekszületés, betegség, ápolás, stb. – szokott alapot adni, míg a munkáltató esetén átszervezés, az alkalmazott előléptetése vagy éppen a munkakörök módosítása merülhet fel. 

Fontos és érdemes tisztázni még a szerződés megkötése előtt, hogy milyen titoktartási kötelezettségekkel jár az adott pozíció betöltése, illetve milyen csoportos érdekképviseleti lehetőségek vannak a cégnél (például szakszervezet, kollektív szerződés).

Mit nem tartalmazhat a munkaszerződés?

A magánélettel kapcsolatos információk családi problémák, gyermekvállalási tervek, valamint a szexuális orientáció, a vallási és politikai nézetek, a párttagságra vagy más civil, illetve vallási csoportok tevékenységében való részvételre vonatkozó kérdések nem képezik tárgyát a munkaszerződésnek. Természetesen ideális esetben ezek a kérdések a toborzási folyamat során sem merülnek fel. 

Mindig van más út

A hagyományos munkaszerződés mellett ma már lehetőség van egyszerűsített munkaszerződés megkötésére is –ez főként az idényjellegű, például a mezőgazdasági munkák esetében jellemző–, de a megbízási szerződés is egy út a szakemberek és a cégek együttműködésére. Utóbbi nem egyenértékű a munkaszerződéssel, hanem jól körülhatárolható tevékenységre, konkrét feladatra szól.