Egyéb

Mi egy vezető feladata és mi nem az?

A motiválás, az innovatív kezdeményezések felkarolása terén is van feladata egy jó vezetőnek, aki személyes karizmájával a vállalati brand építésben is úttörő szerepet vállalhat. Kompetenciájának azonban vannak határai, például ott, ahol a munkatársak magánélete vagy vezetőtársak szakterülete kezdődik. 

A jó vezetők egy vállalkozás működésének minden szintjén jelentős hozzáadott-értéket képviselnek. A munkatársak csapattá kovácsolása, motiválása mellett számottevő, sőt, akár mérhető hatásuk van a produktivitás, az ügyfélelégedettség alakulására, az innovációs hajlandóság fokozására, de akár a cég piaci stratégiájának meghatározásában is kiemelt szerepük lehet. 

Rengeteg területen kell megfelelniük és folyamatosan fejlődniük a jó vezetőknek, vannak azonban olyan kérdéskörök is, ahol megszűnik a kompetenciájuk az alkalmazottakkal kapcsolatban – sőt, kifejezetten káros lehet, ha rálépnek bizonyos területekre. Összegyűjtöttük, melyek ezek. 

Ahol feladatuk van

Egy vezetőnek alapos, aktuális ismeretekkel kell rendelkeznie a cégen belüli és kívüli körülmények alakulásával kapcsolatban. Képesnek kell lennie folyamatosan detektálni azokat a változásokat, amelyek hatnak csapatának tagjaira, valamint a piaci viszonyokra, tudnia kell mérlegelni az erőforrásokat, lehetőségeket és a potenciális veszélyeket. 

Feladatai közé tartozik a rövid-, közép- és hosszútávú célok kijelölése, az azokhoz vezető lépések és a szükséges eszközök, szakmai kompetenciák meghatározása, a munkafolyamatok összehangolása, az egyes fázisok ellenőrzése és a felelősök kijelölése, illetve a felelősségvállalás. 

A jó vezetőnek képesnek kell lennie rangsorolni, delegálni, váratlan helyzeteket kezelni, konfliktusokat megoldani, eközben személyes példamutatásával motiválni a kollégáit. Fontos a tanulásra, önkritikára való hajlandóság is, valamint az újdonságok iránti nyitottság, csakúgy, mint a megfelelő egyensúly megtartása a munkavállalók és a tulajdonos érdekeinek képviselete között. 

Egy jó vezető a cégkultúra ápolásának, szükség esetén megváltoztatásának a letéteményese is, továbbá gondoskodik a generációk sikeres együttműködéséről a csapaton belül, de a vállalkozás hírnevének alakításában is részt vállal szakmai teljesítményével vagy akár a karizmatikus, példamutató személyiségével.

Tiltott zónák

A vezetők beavatkozóképességének is vannak azonban határai a munka világában. Ilyen 

Miről ismerszik meg egy rossz vezető?

A nyitott, toleráns, tanulni képes és tanulni vágyó, csapatát összekovácsoló és össze is tartó vezető ellentéte az egoista, hatalomközpontú, alacsony érzelmi intelligenciával rendelkező főnök. 

Negatív tulajdonságai közé tartozik az is, hogy elérhetetlennek bizonyul, ha szükség van rá. Gyakori a rossz vezetőnél, hogy hárítja a felelősséget, vádaskodik, megfélemlít, kiszámíthatatlanul kommunikál és viselkedik, továbbá következetlen, gátolja a csapata szakmai fejlődését, valamint az innovatív kezdeményezéseket. Emellett a hatalmaskodó főnök gyakran mikromenedzsel, rombolja a beosztottjai önképét és aláássa a szervezeti kultúra értékeit. A rossz vezető utasít, kritizál, és szinte mindig egyedül, autoriter módon dönt, a kollégáitól nem kér ötleteket, tanácsokat, nem dicséri őket, és alig-alig ad számukra visszajelzéseket.