Egyéb

Közvetlen támogatás Európából a digitális átálláshoz

A versenyképesség megőrzéséhez elkerülhetetlen a digitalizálás a legkisebb cégeknél is, amelynek gyakran az az elemi akadálya, hogy a vállalkozó nem tudja, milyen úton induljon el a szükséges fejlődésben. Ehhez nyújtanak ingyenes segítséget a Digitális Európa Program magyarországi központjai. 

Az elmúlt időszak gazdasági kihívásai, az energiaárak növekedése és az inflációs hatás rákényszeríti a kkv-kat is a hatékonyság növelésére, amelynek egyik fő eszköze a digitális technológiák megfelelő alkalmazása. Noha a magyarországi kisvállalkozások fokozatosan fejlődnek, ezen a területen még mindig jelentős a lemaradásuk európai versenytársaikhoz képest. Márpedig a digitális kihívásoknak való megfelelés nélkül a legígéretesebb cég is egyre inkább lemarad. 
A digitális átállással járó feladatok teljesítését, a folyamat alapos megtervezését ugyanakkor nem kell egyedül vállalnia a kisebb vállalkozásoknak sem. 

Többféle segítség rendelkezésre áll: március elején ökoszisztéma-építő rendezvényen mutatkoztak be a Magyarországon működő Európai Digitális Innovációs Központok (European Digital Innovation Hubs, EDIH), amelyek közvetítő szerepet töltenek be a Digitális Európa program támogatásaihoz való hozzáférésben. 

Érdemes számításba venni a hatékonyságnövelés tervezésekor, hogy az EDIH öt itteni egysége térítésmentes képzéseket és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt a magyarországi kis- és közepes vállalkozásoknak, illetve a közszféra szervezeteinek. Abban is segíthetnek, hogy a cégek alkalmassá váljanak a digitális fejlesztésekre, az ezekhez igénybe vehető pályázati támogatásokra. Mutatjuk a részleteket.

Öt egyablakos központ – segítség öt területen
Az Európai Digitális Innovációs Központok programjában működő öt magyarországi EDIH-projektet olyan gazdasági kihívások hívták életre, mint például a növekvő arányú kiber-fenyegetések, illetve a különféle digitális kockázatok, amelyek kivédése, illetve az azokra való felkészülés elengedhetetlen a versenyképesség megőrzése és javítása érdekében.  

Az európai uniós társfinanszírozásban létrejött innovációs központok a digitális technológiák, a mesterséges intelligencia, az adat, a szuperszámítógépek és a mezőgazdaság területén kínálnak támogatást a kkv-knak. Ezek a központok ötvözik a regionális jelenlét előnyeit a páneurópai hálózat számára rendelkezésre álló lehetőségekkel.

Az EDIH hazai központjai, azaz név szerint a

lyan, egyablakos ügyintézési pontok, amelyek a különböző feladatokban ingyenesen segítik a cégeket a technológiák bevezetés előtti tesztelésével, illetve tanácsadással, készségfejlesztéssel- és képzésekkel, továbbá a finanszírozási források, tőkebevonási lehetőségek ismertetésével és az érintett szereplők közötti ökoszisztéma- és hálózatépítéssel.

Az EDIH-központok segítik a 7,5 milliárd eurós összköltségvetésű Digitális Európa program (DIGITAL) forrásainak lakosságarányos, 2,2 százalékos lehívását is. Ennek érdekében kézzelfogható felhasználási lehetőségeket és adaptációs programokat kínálnak: támogatják a vállalatokat a digitális technológiákat alkalmazó üzleti- és gyártási folyamatok, termékek, illetve szolgáltatások fejlesztésében. 

Ehhez

A hálózat európai lefedettsége megkönnyíti a bevált gyakorlatok cseréjét a különböző országok csomópontjai között, valamint a speciális szolgáltatások nyújtását különböző régiókban, amennyiben a szükséges készségek helyi szinten nem állnak rendelkezésre.

DIGITAL: Hogyan juthat támogatáshoz egy vállalkozás?
A Digitális Európa program keretében elérhető támogatásokról szóló, angol nyelvű weboldalon olvashatók az aktuális finanszírozási és pályázati lehetőségek, amelyekre jelentkezhetnek a kkv-k is. Minden kiírásnak saját felhívási dokumentuma van, amely egy adott témához kapcsolódik.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/digital

Ha egy cég jelentkezni kíván egy felhívásra, a megjelölt határidő napján brüsszeli idő szerint 17 óráig kell ajánlatot benyújtania az online felületen keresztül. 

A cégek más, hasonló vállalkozásokkal közösen is benyújthatnak pályázatot, amelyek rendelkeznek az adott területen szükséges kompetenciákkal, adottságokkal vagy tapasztalattal. Ehhez egy úgynevezett partnerkeresési funkció is rendelkezésre áll a DIGITAL program webes felületén. 
A pályázati határidő lejárta után az összes pályázatot a munkaprogramban közzétett kritériumok alapján értékelik független szakértők bevonásával, majd az értékelés végén a jelentkezőket tájékoztatják az eredményről.  

Az Európai Bizottság (EB) minden sikeres résztvevővel egyedi támogatási megállapodást köt az elkülönített költségvetés keretein belül. A támogatási szerződés a felhívás céljaival összhangban ismerteti az elvégzendő tevékenységeket, a projekt időtartamát, költségvetését, mértékét és költségeit, valamint az EB hozzájárulását, illetve a témához kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, egyéb sajátosságokat. A támogatási szerződések aláírásának határideje a felhívás lezárásától számított 9 hónap.