Egyéb

Jogvédelmi kisokos: Mire ügyeljünk feltétlenül?

Egy vállalkozás már az indulásakor számos jogi kérdéssel szembesül, amelyek a működés megkezdése után tovább sokasodnak az alkalmazotti szerződésektől a szakmai felelősségbiztosításokon át az esetleges szerzői és iparjogi témakörökig. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttünk néhány területet, amelyekre érdemes kiemelten ügyelni nem csupán a cég jó hírének megőrzése érdekében, hanem az esetleges perekből adódó költségek kiküszöbölése miatt is. 


Saját jogi képviselő, saját dokumentumtár

Akár tetszik, akár nem, egy gazdasági vállalkozásnak a tevékenységéből adódóan fel kell készülnie a jogi természetű ügyek és konfliktusok kezelésére is, ezért nem árt, ha erre a célra rendelkezésre áll egy szerződött partnervállalkozás, vagy legalább egy szinte bármikor utolérhető jogi tanácsadó. 

Ideális esetben a jogi ügyek nagy részét olyan szokványos és ismétlődő aktusok teszik majd ki, mint 

és más – például állami, hatósági – előírások teljesítése. 

E feladatok megkönnyítéséhez érdemes egy jogász által készített, vagy jóváhagyott dokumentumtárat fenntartani, így nem kell például minden új alkalmazott felvételekor nulláról nekilátni a munkaszerződés vagy éppen a GDPR-nyilatkozat írásba foglalásának. 
Érdemes a jogi képviselőt megbízni azzal a feladattal is, hogy a szabályok módosulása esetén aktualizálja az érintett dokumentum-mintákat, így elkerülhető, hogy jogszabályellenes vagy hiányos iratokat alkalmazzunk, szignózzunk. Ezek ugyanis a későbbiekben egy jogvita esetén igen kellemetlen perceket okozhatnak.


Különleges tényállások, perek, biztosítások

Aki biztosra szeretne menni, és felkészülne a vitás helyzetekre, akár a váratlan, nem a szokványos munkamenetbe illő, jogi hajcihőkre, annak érdemes vállalati felelősség-, valamint jogvédelmi biztosítást kötnie.
Előbbi főként a jogosan odaítélt kártérítések kifizetésében nyújt pénzügyi segítséget, azaz amikor a biztosított társaság hibájából kell megtörténjen a kifizetés. 

A felelősségbiztosítás többek között a személyi sérülések, tárgyrongálások, munkahelyi és üzemi balesetek, a megrendelőnek okozott hátrányok miatti kártérítések, illetve a gyártott, forgalmazott vagy importált termékekkel, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatos kártérítések esetén használható fel, de például valamilyen környezetszennyezés miatt megállapított kárfelelősség összege is fedezhető belőle.
Léteznek szakmaspecifikus konstrukciók is, például az ügyvédi, orvosi, építészmérnöki, könyvelői, bérszámfejtői, adótanácsadói, biztosításközvetítői vagy például fuvarozói feladatkörökben.
A jogvédelmi biztosítás pedig akkor jön jól, amikor a biztosított vállalkozást vagy annak vezetőjét éri érdeksérelem, aki ezért szeretne jogi elégtételt venni, és adott esetben kártérítési igénye is van. Ez a konstrukció egyrészt az ügyvédek és a jogi költségek fedezése révén nyújt támogatást, másrészt támaszkodhatunk rá a munkaügyi perek és bizonyos közlekedési ügyek esetében is.
Érdemes gondolni a nagyértékű gépekben, berendezésekben keletkező károk elleni védelemre (technikai biztosítás), valamint arra az eshetőségre is, ha a cég kezesként nem tudja teljesíteni vállalásait (kezesi- vagy garanciabiztosítás).