Egyéb

Etikai kódex: így kezdd el!

Az etikus vállalati működés nem csak a kiszámítható, korrekt partneri viszonyok megteremtéséhez és fenntartásához járul hozzá, hanem például a munkatársak lojalitásának fokozásához és új, tehetséges kollégák bevonzásához is. 

A gazdasági élet valamennyi mozzanatát, a piaci szereplők minden cselekedetét lehetetlen és nem is szükséges közgazdasági, jogi eszközökkel szabályozni. Bizonyos, a résztvevők által elismert etikai követelmények tiszteletben tartása azonban az üzleti felek közötti, kölcsönös bizalom és együttműködés alappillérévé válhat. Az elvárható magatartási normák, szabályok és tilalmak rögzítése kisvállalati szinten is számos előnnyel jár.
Íme, néhány témakör, ahol ajánlott lefektetni az etikai irányelveket és azokat a kollégák, illetve a későbbiek során az új belépők, illetve az üzleti partnerek tudomására hozni: 

A munkatársakkal kapcsolatban elvárt magatartás szabályai

Az etikai irányelvek fontos része, hogy az adott cég munkaadóként hogyan jár el a dolgozói jóllétével kapcsolatban. Azaz, betartja-e a törvényes foglalkoztatás kereteit, biztosítja-e a méltányos javadalmazást, valamint a munkaidőre, a túlmunkára és a szabadságra vonatkozó előírásokat, a munkavédelmi irányelveket. 

Érdemes írásba foglalni, mely feltételek megteremtésére törekszik kiemelten a tulajdonos (például környezetbarát, családbarát, az egészség megőrzését maximálisan támogató, szakmai fejlődést előtérbe helyező munkakörnyezet). Lényeges aspektus az is, hogy a cég elvárja-e a munkatársaktól és a vezetőitől a kölcsönös tiszteletet és megbecsülést minden helyzetben. 

Alapvető elvárás egy gazdasági társaság működése során, hogy különös gondot fordítson a diszkrimináció tilalmára, azaz az életkor, a nem, a családi állapot, a nemzeti és nemzetiségi hovatartozás, a vallás, a politikai meggyőződés, a nemi orientáció vagy más szempont szerinti megkülönböztetés elleni védekezésre. Emellett érdemes kitérni arra, hogy a cég kiemelten fontosnak tartja munkatársai méltóságát és ügyel az adataik biztonságos kezelésére, tárolására is. 

Fontos felelősségek minden szinten 

Amellett, hogy a vállalkozás felelősséget vállal azért, hogy munkáltatóként a tevékenysége során képvisel bizonyos értékeket, egyben elszámolással tartozik a tulajdonosok felé is. Ez magában foglalja a gondos eljárás követelményét a tevékenységgel és a pénzügyekkel kapcsolatban, valamint a tulajdonosok rendszeres, pontos és valós információval történő ellátását az aktuális tevékenységekről, a pénzügyi helyzetről és teljesítményről.

A partnerekkel való tisztességes együttműködés alapszabályai közé tartozik például:

Kötelezettségek az állam és a hatóságok felé

E témakörben érdemes leszögezni, hogy eleve jogszabályi kötelezettség, de etikai normaként is rögzíthető, hogy a társaság törekszik az adók, járulékok és egyéb közterhek időben történő fizetésére, a tevékenységéhez szükséges engedélyek és más dokumentumok beszerzésére, valamint a számára előírt adatszolgáltatás teljesítésére az állami és önkormányzati hatóságok, illetve más kormányzati szervek felé.

Mindezek az irányelvek amellett, hogy növelik a brand értékét, átláthatóvá, kiszámíthatóvá és szabályossá teszik az üzleti folyamatokat.